AbAfrika baseningizimu

AbAfrika baseNingizimu iyigama elethwa abantu weRiphabliki waseNingizimu Afrika.