Abayizithulu

International Symbol for Deafness.jpg

Ukuzwa ukungakhuli, ukuzwa ukulahlekelwa noma izithulu, ukungakwazi ngokwengxenye noma ingqikithi ukuzwa.