Ukuzwa ukungakhuli, ukuzwa ukulahlekelwa noma izithulu, ukungakwazi ngokwengxenye noma ingqikithi ukuzwa.