AbeLungu ngabantu abamhlophe (uhlobo).

izinhlobo
ibalazwe zezinhlobo