izinhlobo
ibalazwe zezinhlobo

AbeLungu ngabantu abamhlophe (uhlobo).