Coturnix coturnix eggs.jpg

Amaqanda ngesilungu bathi "eggs". abakelwa zinkukhu noma inyoni