Baleka Mbete

sombusazwe waseNingizimu Afrika

Baleka Mbete (wazalwa 24 ngoMandulo 1949) sombusazwe baseNingizimu Afrika.

Baleka Mbete