Boris Johnson

Boris Johnson (owezalwa 19 ngoNhlangulana 1964) Ube nguNdulankulu Umbuso Ohlangeneyo kusukela zingama-24 kuNtulikazi wezi-2019.

Boris Johnson, uNtulikazi 2016