Central Africa Time

ICentral Africa Time noma CAT wuhlobo lwesikhathi sendawo esitshenziswa emazweni aphakathi ne-Afrika kanye nase namazweni aseNingizimu ye-Afrika. i-CAT ingaphambili ngamahora amabili esikhathini somhlaba (UTC+02:00).

Izikhathi zezindawo zase zwenikazi lase Afrika

Imithombo

hlela