Chatsworth iyidolobha eRiphabliki waseNingizimu Afrika.