City of Cape Town

City of Cape Town umasipala omkhulu waseNtshonalanga Kapa, eNingizimu Afrika.

Cape Town Metropolitan Municipality