Duteronomi

Duteronomi uyincwadi yesihlanu eTestamente Elidala eBhayibhelini.