Open main menu

Duteronomi uyincwadi yesihlanu eTestamente Elidala eBhayibhelini.