Fatima Meer

UFatima Meer (12 kuNcwaba 1928 - 12 kuNdasa 2010) wayengumbhali waseNingizimu Afrika, ezemfundo, umlobi wesikrini, kanye nesishoshovu esikhulu esimele sobandlululo.