Latin alphabet Ii.png

I incwadi futhi nenombolo 9 I-alfabhethi.