IDola izimali weMelika.

One US dollar 1917.jpg

Amakhasi amangaphandleUkuhlela