INingizimu Sudan

INingizimu Sudan yizwe lase-Afrika.