IPhalamende laseNingizimu Afrika

IPhalamende laseNingizimu Afrika liyisishayamthetho sokuqala saseNingizimu Afrika. Inezindlu ezimbili, iSishayamthetho sikaZwelonke (indlu engezansi) kanye UMkhandlu kaZwelonke weziFundazwe (indlu ephezulu). Iphalamende yama-27 kumanje lisemhlanganweni, kusukela ngoMeyi 2019.[1]

Isakhiwo esikhulu sephalamende

Kusukela ngo-1910 kuya ku-1994, amaLungu ePhalamende akhethwa ikakhulukazi yidlanzana labamhlophe baseNingizimu Afrika. Ukhetho lokuqala lwangemva kobandlululo lwenzeka ngo-1994.

Izinkomba hlela