Ibhayisikobho lingubuciko. Liyindawo lapho amafilimu abukiswa khona esikrinini esikhulu.

Ibhayisikobho