Imoto iyinto eyenziwe ukuze kubelula ukufinyelela ezindaweni ezahlukakhukene, ngokushesha. Ziningi izinhlobo zezimoto ezakhiwe. Izimoto zehlukaniswe kanengi, kukhona ezincane kanti kubuye kube khona ezinkulu.Kuphinde futhi kwakhiwe amaveni, amabhasi, amaloli, izitimela, nezindiza njengezinto ezahlukahlukene zokuthutha.