'
Cute Monkey cropped.jpg
Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Primates (Izilwane ezinjengezimfene)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Haplorhini
Uhlelo olungaPhansi (Infrardo) Simiiformes (Izilwane ezifana nezinkawu)

Izinkawu yizilwane ezincelisayo.