INkomazi uhlobo lwenkomo yesifazane. Inkomazi iphinde ibizwe ngeNsengwakazi, ngoba yiyo esengwa ubisi.