Open main menu

INkomazi uhlobo lwenkomo yesifazane. Inkomazi iphinde ibuzwe ngeNsengwakazi, ngoba yiyo esengwa ubisi.