Intatheli yezithombe

Intatheli yezithombe noma ubuthombe-ntatheli iwuhlobo lobuntatheli ngokusebenzisa izithombe ezithwetshuliwe kanye nezidwetshiwe (illustration) ukubika izindaba.

KúbóphaEdit

Intatheli yezithombe edition of Wikipedia, the free encyclopedia.