Iplanethi

Iplanethi (noma ipulanethi noma unozungezilanga noma unozungeza ilanga) iyumzimba ozungeza ilanga.

MercuryVenus
EarthMars
JupiterSaturn
UranusNeptune
Amaplanethi eyisishiyagalombili Ohlelo Lwezindikimba zeLanga
  • Amaplanethi anjengoMhlaba
uMekhyuri, uVinas (isiCelankobe / isiKwezi), uMhlaba, and uMarzi
  • Amaplanethi angaphandle
uNdosa futhi uSarthana
uYurenasi futhi uNephthuni