IsiCibazulu

isithuthi esiphokoziswa injini yohowo

IsiCibazulu, noma isiKhafulimlilo isithuthi esisebenzisa impokozo yomzoyizelo ukuze ziphangise ngaphandle kokusebenzisa umoya osizungezile. Injini yesiCibazulu ikhiqiza ukuphokoza kokulumbana kohowo okukhishwa isiphafuzisi ngejubane elikhulu. Izinjini zesicibazulu zisebenza ngokugcwele ngeziphokozisi ezithwalwa phakathi kwazo; ngalokho isicibazulu singandiza phakathi kwelinya lomkhathi. Eqinisweni izicibazulu zisebenza ngokufanele elinyeni futhi zibhekana nenhluluko yokuphokoza ngenxa yengcindezi/umfutho womoyambulunga ozivimbayo.

IsiCibazulu se -Soyuz-FG sinyakulwa kusuka "e- Gagarin's Start " (Indawo 1/5), e- Baikonur Cosmodrome