IsiFulentshi

ulimi lwaseFulansi

IsiFulentshi (français, la langue française) ulimi waseFulansi.

Map-Francophone World.svg

IsiFulentshi isi njengoba indaba uthando. Okokuqala, isiFulentshi kube indlela eFrance, eBelgium, Luxembourg, Switzerland, Canada, Central Africa, Madagascar, Mauritius naseRéunion kodwa lamuhla bantfu labatigidzi letingu-300 abangahle zabantu emhlabeni wonke (Amaningi ayatholakala emazweni masomehlanonne) isiFulentshi.