IsiFulentshi

ulimi lwaseFulansi

IsiFulentshi (français, la langue française) ulimi waseFulansi.

New-Map-Francophone World.PNG

IsiFulentshi isi njengoba indaba uthando. Okokuqala, isiFulentshi kube indlela eFrance, eBelgium, Luxembourg, Switzerland, Canada, Central Africa, Madagascar, Mauritius naseRéunion kodwa lamuhla bantfu labatigidzi letingu-300 abangahle zabantu emhlabeni wonke (Amaningi ayatholakala emazweni masomehlanonne) isiFulentshi.