isiHolandi
Nederlands
Izwe IHolandi, IBheljiya, ISurinami, I-Arubha, I-Kursao, USanti Martin,
Isifunda IYurobhu laseTshonalanga, IMelika laseNingizimu, IKaribhiya
Izikhulumi 23,000,000–28,000,000
Umndeni wolimi isiYurophu saseNdiya

IsiHolandi (Nederlands) singulimi lwaseHolandi. Liyafana isiBhunu.