IsiNdebele saseNingizimu

Singesinye sezilimi zesiNguni esikhulunywa eNingizimu Africa.
(Redirected from IsiNdebele)

IsiNdebele saseNingizimu ulimi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseNingizimu Afrika. lolu limi lukhulunywa ngabantu abangu 2 million abahlala kulezi zifundazwe eMpumalanga, eLimpopo, eGoli kanye nase North West.

Izifundazwe zaseNingizimu Afrika lapho sikhulunywa IsiNdebele khona