IsiSwazi singulimi eNingizimu Afrika.

Izifundazwe zaseNingizimu Afrika la sikhulunywa isiSwazi khona