Izifundazwe zaseNingizimu Afrika la sikhulunywa isiSwazi khona

IsiSwazi singulimi eNingizimu Afrika.