Isikhulumi sephalamende

Isikhulumi sephalamende isihloko somuntu ophethe izishayamthetho, okuvamise ukuba umuzi ongezansi.