Isimiso soketshe

Isimiso soketshe, noma uhlelo loketshe, siwuhlelo lwesitho sezilwane ezinomgogodla oluyingxenye yamasosha omzimba, futhi luhambisana nesimiso sokujikeleza kwegazi .