Isinambitho

intshwayizo yamavanga olimini

Uhlelo lokunambitha noma umuzwa wokunambitha uyisimiso sezinzwa esinesibopho sentshwayizo yokunambitha. Isinambitho siyintshwayizo ekhiqizeka noma evuseka lapho isiqa esisemlonyeni sisabela ngokwevanga namangqamuzana wezamukezi zesinambitho ezisemahlumeleni wesinambitho emlonyeni, ikakhulukazi olimini.