Isindiyane

isiLekeleli esindiyazayo esigqoba isidlakalasi ekugelezeni komtshoko

Isindiyane (ibizo elisuselwa esenzweni sokundiyaza) Isilekeleli esiyinguxa esindiyazayo esigqoba isidlakalasi ekugobhozeni komtshoko sisiphendule umsebenzi owusizo.[1] Umsebenzi okhiqizwa isindiyane lapho uhlanganiswa nesiphehli ungasetshenziselwa ukuphehla amandla wamazuba. Isindiyane siyinguxa endiyazisayo (turbo machine) okungenani enengxenye eyodwa enyakazayo ebizwa isindiyisi (rotor), ewumshiza noma umgqomo onamekwe ngezibhexe (blades). Umtshoko odikizayo ungena ezibhexeni bese ufaka isidlakalasi sokundiyaza esindiyisini. Izibonelo zezindiyane zokuqala windmills and waterwheels.

Isindiyane somusi esinegobongo elivuliwe .

ImithomboEdit

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first ed.). Osprey. p. 272. ISBN 9780850451634.