Open main menu

Isitambu


Isitambu [1] ukudla kwesiko saseNingizimu Afrika. Loku kudla kuvela kwaZulu, senziwa ngokubiliswa futhi sivamile ukudliwa nobhontshisi.

AmareferenseUkuhlela