Kunye (1) yinombolo yokubala engemuva kweqanda ngaphambili kokubili.