Leslie, Mpumalanga

Leslie indawo yokuhlala encane Govan Mbeki Local Municipality kuDistrict waseGert Sibande eMpumalanga, waseNingizimu Afrika.