Levitikusi

Levitikusi uyincwadi yesithathu eTestamente Elidala eBhayibhelini.