URobert Mangaliso Sobukwe (5 Disemba 1924 - 27 ngoFebhuwari 1978) wayengumuntu ophikisayo futhi enguthisha ovelele kwezepolitiki waseNingizimu Afrika, owasungula iPan Africanist Congress ngokungahambisani nohlelo lobandlululo lwaseNingizimu Afrika.[1]

  1. https://www.iol.co.za/news/opinion/robert-sobukwes-moral-courage-and-pain-revealed-in-prison-letters-20008744