Sea Point

Sea Point iyindawo esemaphethelweni aseKapa, eNingizimu Afrika.

Sea point.