Telephone numbering plan

Amakhodi ezinombolo zocingo.

Imithombo hlela