UMengameli (isiqu sakuhulumeni)

Umongameli yisiqu esivamile senhloko yombuso emazweni amaningi awumbusobala (Republic).