UNdasa (uMashi)

UNdasa (uMashi) yinyanga yesithathu yonyaka. Lenyanga ibizwa ngoNdasa ngokwenza izisu zezingane zibe izindasana lapho kade zidla ukudla kokugcina okuphuma emasimini kukuhle.

Amaholide kuNdasaEdit