UNdonsakusa

Undonsakusa

UNdonsakusa (noma uNdosa) uyiplanethi lesihlanu ovela Elangeni. UNdosa ngunozungezilanga omkhulu kunabo bonke Ohlelweni Lwelanga nokulizungelezayo.