I-UTC+11:00 wuhlobo lwesikhathi sendawo esingaphambili ngamahora ayishuminanye (+11:00) esikhathini somhlaba.

Izindawo ezisebenzisa i-UTC+11:00

Imithombo Buyekeza