I-UTC+13:00 wuhlobo lwesikhathi sendawo esingaphambili ngamahora ayishuminantathu (+13:00) esikhathini somhlaba.

Izindawo ezisebenzisa i-UTC+13:00

Imithombo hlela