UTC−12:00

I-UTC-12:00 wuhlobo lwesikhathi sendawo esingemuva ngamahora ayishuminambili (-12:00) esikhathini somhlaba.

Izindawo ezisebenzisa i-UTC-12:00

ImithomboEdit