I-UTC-08:00 wuhlobo lwesikhathi sendawo esingemuva ngamahora ayisishiyagalombili (-08:00) esikhathini somhlaba.

Izindawo ezisebenzisa i-UTC-08:00

Imithombo Buyekeza