I-UTC-11:00 wuhlobo lwesikhathi sendawo esingemuva ngamahora ayishuminanye (-11:00) esikhathini somhlaba.

Izindawo ezisebenzisa i-UTC-11:00

Imithombo hlela