Ubulili

Ubulili ububanzi bezici eziphathelene, nokwehlukanisa phakathi kobufazi nobudoda. Ngokuya ngomongo, lokhu kungafaka izinhlaka zomphakathi ezisuselwa ocansini (okusho izindima zobulili ) kanye nobunikazi bobulili. [1] [2]Amasiko amaningi asebenzisa kanambambili wobulili, ukuba nobulili obubili (abafana / amadoda namantombazane / abesifazane ); labo abakhona ngaphandle kwala maqembu bangawela ngaphansi kwegama lesambulela <i id="mwLQ">elingeyona into kanambambili.</i>Eminye imiphakathi inabesilisa abathile ngaphandle "kwendoda" kanye "nowesifazane", njengama- hijra aseNingizimu Asia ; lezi zivame ukubizwa ngokuthi ubulili besithathu ( nobulili besine, njll. ).Izazi eziningi ziyavuma ukuthi ubulili yisici esiyinhloko senhlangano yezenhlalo.

Izimpawu zobulili ziyahlangana. Okubomvu (kwesobunxele) uphawu lwesifazane lweVenus. Okuluhlaza okwesibhakabhaka (kwesokudla) kufanekisela uphawu lwesilisa iMars.

Isazi sezocansi uJohn Money uvame ukubhekwa njengowokuqala ukwethula ukuhlukaniswa kwamatemu phakathi kocansi lwezinto eziphilayo kanye "nendima yezobulili" (okuchazwe ekuqaleni, kufaka phakathi imiqondo yendima yezobulili nokuthi yini ezokwaziwa kamuva ngokuthi ubunikazi bobulili) ngo-1955 [3] yize uMadison Bentley wayesevele ngo-1945 echaza ubulili ngokuthi "ukuhlukunyezwa ngokocansi", [4] nencwadi kaSimone de Beauvoir yango-1949 ethi The Second Sex ihunyushwe njengokuqala komehluko phakathi kocansi nobulili kumcabango wabesifazane . [5]

  1. The Nature of Gender. 
  2. The Inexorable Rise of Gender and the Decline of Sex: Social Change in Academic Titles, 1945–2001. http://www.oeb.harvard.edu/faculty/haig/publications_files/04inexorablerise.pdf. 
  3. MONEY J. Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: psychologic findings. Bull Johns Hopkins Hosp. 1955 Jun;96(6):253-64. PMID 14378807.
  4. Bentley, Madison. Sanity and Hazard in Childhood. pp. 212–246. http://dx.doi.org/10.2307/1417846. 
  5. Butler, Judith, "Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex" in Yale French Studies, No. 72 (1986), pp. 35–49.