Uhlu lwamadolobha ase Gibhithe

Ngezansi uhlu lwa madolobha ase Gibhithe.

0-9 hlela

A hlela

B hlela

C hlela

D hlela

E hlela

F hlela

G hlela

H hlela

I hlela

K hlela

L hlela

M hlela

N hlela

O hlela

P hlela

Q hlela

R hlela

S hlela

T hlela

W hlela

Z hlela

Okuhlobene hlela

Imithombo hlela