Ukhamba

Ukhamba lubunjwa ngobumba. Kunezinhlobo eziningi njengembiza nomancishana nezinye. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula, nywakula eyjacula ukhamba nezinye lubunjwa kuumpganilli.

Makingpottery.jpg