Umbuso waseNingizimu Afrika

iRiphabliki yaseNingizimu Afrika ubengUmbuso waseNingizimu Afrika.