Umcuko lingubuciko. Ukudlala ngebhendi, yama-okhestra, abaculi eyedwa.